Zájmové aktivity

Kroužek výtvarné výchovy

Je určen pro talentované děti od 5 let. Kroužek vedou paní učitelky ze školky. Učí děti vnímat barvy, rozvíjet fantazii, představivost pomocí různých výtvarných technik.

Výuka angličtiny 1x týdně pro děti od 5 let

Hodina výuky trvá 45 minut. Hravou formou se děti seznamují s anglickým jazykem

Dramatický kroužek

Základem kroužku je dramatická hra a improvizace, která podněcuje a posiluje pozornost, soustředění, představivost, fantazii, komunikaci a pohybovou kulturu u dětí.

Taneční kroužek – rokenrol (přípravka)

Kroužek vede Mgr. Kateřina Kolbová několikanásobná mistryně.
Děti se učí správnému držení těla, základní taneční kroky – krok poskočný, přísunný, podupy, cval stranou, schopnosti vnímat rytmus, tempo a melodii. Děti cvičí v rytmu říkadel písniček a hudby.

Dětská jóga

Dětská jóga je speciálně upravená, proto se značně liší od jógy pro dospělé. Liší se výběr cviků, prováděná dynamika a celková atmosféra, lekce musí být zábavná a hravá. Cvičením jógy se děti učí poznávat lépe své tělo a uvědomovat si jeho jednotlivé části. Dětská jóga má dokonce i vliv na lepší spánek, soustředění, rozvoji fantazie a učí úctě k sobě samému, ale i k okolí. Lekce jógy jsou vedeny zábavnou a hravou formou.