Zájmové aktivity

Kroužek výtvarné výchovy

Je určen pro talentované děti od 5 let. Kroužek vedou paní učitelky ze školky. Učí děti vnímat barvy, rozvíjet fantazii, představivost pomocí různých výtvarných technik.

Výuka angličtiny 1x týdně pro děti od 5 let

Hodina výuky trvá 45 minut. Hravou formou se děti seznamují s anglickým jazykem

Dramatický kroužek

Základem kroužku je dramatická hra a improvizace, která podněcuje a posiluje pozornost, soustředění, představivost, fantazii, komunikaci a pohybovou kulturu u dětí.

Taneční kroužek – rokenrol (přípravka)

Kroužek vede Mgr. Kateřina Kolbová několikanásobná mistryně.
Děti se učí správnému držení těla, základní taneční kroky – krok poskočný, přísunný, podupy, cval stranou, schopnosti vnímat rytmus, tempo a melodii.Děti cvičí v rytmu říkadel písniček a hudby.

Předplavecká výchova

Chodíme plavat do Tyršova domu na Malé Straně
Plavání je pro děti od 5 let, výuku zajišťuje FTVS podle rozvrhu fakulty a počtu přihlášených studentů. Hodina
probíhá tak, že každý student se stará o jedno dítě. Pomocí her se děti učí nebát se vody, splývat a skákat do vody.
Plavání je nepravidelné