Zápis k předškolnímu vzdělávání 

proběhne v souladu s právními předpisy ve dnech od 3. května 2021 do 10.května 2021.
V souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem bude zápis pro školní rok 2021/2022 probíhat bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.
Zápis proběhne distančním způsobem.
Zápis do mateřské školy pro školní rok 2021/2022 se povinně týká všech dětí, které dovrší do 31. 8. 2021 pěti let věku.Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávánív MŠ zvolit individuální vzdělávání dle § 34b školského zákona.
Dále budou přijímány děti, které dovrší čtyř a tří let do 31. 8. 2021 a to až do naplnění kapacity mateřské školy.
SOUHRNNÝ PŘEHLED DOKUMENTŮ POTŘEBNÝCH K ZÁPISU
Základní dokumenty
• Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání do MŠ Hellichova
ke stažení zde:   Žádost o příjetí 2021
• Evidenční list dítěte ke stažení zde:  Evidenční_list
• Kopie rodného listu
Doplňující dokumenty
• doklad o dlouhodobém pobytu cizinců mimo EU
• doporučení školského poradenského zařízení (odklad školní docházky, speciální vzdělávací potřeby)
• oznámení o individuální vzdělávání ke stažení zde:  oznameni_individualni_vzdelavani
Žádost a ostatní dokumenty musí být škole doručeny s nejpozdějším datem podání 10.5.2021. Na žádost podanou s pozdějším datem podání nebude brán zřetel.
Informace k přílohám žádosti a způsob podání žádosti
ke stažení zde:   Zápis informace MŠ Hellichova 2021
Kritéria pro přijetí ke stažení zde:   Kriteria pro prijimani 2021