Přijímání dětí k 1. 9. 2019

Základní informace

 • Zápis do Mateřské školy Hellichova na šk. r. 2019/2020
 • 24. 4. od 14.00–17.30
 • 25. 4. od 14.00–17.30
 • Den otevřených dveří v době zápisu

V uvedené dny si rodiče vyzvednou Žádost o přijetí do mateřské školy

Vyplněná žádost potvrzená dětským lékařem se odevzdává 9. 5. od 14.30 do 17.30

Od 1. 9. povinné předškolní vzdělávání – § 34a školského zákona

 • povinnost se vztahuje pro 5.leté děti od následujícího školního roku do zahájení povinné školní docházky
 • povinnost se vtahuje pro občany ČR a cizince s pobytem na území ČR déle než 90 dnů
 • zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k předškolnímu vzdělávání v době zápisu , pokud ještě nedochází do mateřské školy

Podmínky pro přijetí dítěte

 1. Děti poslední rok před vstupem do základní školy (povinná předškolní docházka), s trvalým bydlištěm MČ Praha 1 (spádový obvod)
 2. Děti, které dovrší k 31. 8. věku 3 let – s upřednostněním starších dětí podle data narození, s trvalým bydlištěm MČ Praha 1 (spádový obvod)
 3. Děti, které dovrší k 31. 12. věku 3 let – s upřednostněním starších dětí podle data narození, s trvalým bydlištěm MČ Praha 1 (spádový obvod)
  do výše volné kapacity
 4. Ostatní děti podle věku s upřednostněním starších dětí podle data narození do výše volné kapacity
 5. Dítě, které se podrobilo pravidelnému očkování (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb.), s výjimkou dětí, pro které je od 1. 9. 2019 předškolní vzdělávání povinné

Doplňující kritéria

 1. Sourozenec v MŠ Hellichova
 2. Celodenní docházka
 3. Bydliště Praha 1 Malá Strana, Hradčany

 

K zápisu si rodiče přinesou rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce. Cizinci předkládají cestovní pas dítěte k doložení dlouhodobého trvalého pobytu dítěte.
Podrobná kritéria pro přijímání dětí budou zveřejněny od 1. 4. 2019

Doporučení pro rodiče – chcete-li mít 100% zapsané dítě v mateřské škole, dostavte se k zápisu do mateřské školy nejblíže svému bydlišti!!!

Při nástupu do mateřské školy by Vaše dítě mělo mít základní hygienické návyky – vysmrkat se a používat kapesník, umět si umýt ruce mýdlem, utřít do ručníku, používat toaletu (toaletní papír), poznat si své věci, obléknout se, nazout a vyzout boty, samostatně jíst lžící, starší děti příborem, umět pít z hrnečku a skleničky, při jídle sedět u stolu, znát svoje jméno a příjmení, umět si říct, co chce nebo potřebuje.