Zápis na školní rok 2022/2023           
VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ na šk.r. 2022/2023

Rozhodnutí o přijetí 2022

Rozhodnutí nepřijetí 2022

Mateřská škola je plně obsazena nově děti nepřijímá

Schůzka rodičů pro nově přijaté děti  13.6.2022 v 16.30 , schůzka je bez přítomnosti dětí.

Informace pro nově přijaté děti

Desatero pro pohodový nástup do školky

Deset zlatých pravidel výchovy

Zvláštní zápis ukrajinských dětí ukončen 13.6. 2022 . Mateřská škola nemá volné místo.

Спеціальний набір українських дітей завершився 13.6. 2022 рік У дитячому садку немає вільних місць.

 

 

Stručné shrnutí přijetí do mateřské školy

  1. Trvalé bydliště v Praze 1, přednostně Malá Strana, Praha 1
  2. Věk dítěte – děti jsou seřazeny podle věku od nejstaršího po nejmladší. (6-3 roky)
  3. Přijímá se počet dětí do volné kapacity školy.
  1. Dítě, které se podrobilo pravidelnému očkování (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb.), s výjimkou dětí, pro které je od 1.9.2022 předškolní vzdělávání povinné

Doporučení pro rodiče, potřebujete-li nutně umístit dítě do mateřské školy, zapište dítě do nejbližší mateřské školy v místě bydliště. MŠ Hellichova má každoročně více žádostí z Prahy 1 než je možné umístit děti.

Den otevřených dveří online:  MŠ Hellichova (ms-hellichova.cz)

Při nástupu do mateřské školy by Vaše dítě mělo mít základní hygienické návyky – vysmrkat se a používat kapesník, umět si umýt ruce mýdlem, utřít do ručníku, používat toaletu( toal.papír), poznat si své věci, obléknout se, nazout a vyzout boty, samostatně jíst lžící, starší děti příborem, umět pít z hrnečku a skleničky, při jídle sedět u stolu, znát svoje jméno a příjmení, umět si říct, co chce nebo potřebuje.