Zápis na školní rok 2021/2022ukončen. Mateřská škola je plně obsazena a nepřijímá nové děti.
Zápis k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy Hellichova, IČ 67365957 proběhne v souladu s právními předpisy ve dnech od 2. května 2022 do 12. května 2022. Do mateřské školy se přijímají děti zpravidla od 3 do 6. let.
Přesné informace budou upřesněny března 2022

Stručné shrnutí přijetí do mateřské školy

  1. Trvalé bydliště v Praze 1
  2. Věk dítěte – děti jsou seřazeny podle věku od nejstaršího po nejmladší. (6-3 roky)
  3. Přijímá se počet dětí do volné kapacity školy.
  1. Dítě, které se podrobilo pravidelnému očkování (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb.), s výjimkou dětí, pro které je od 1.9.2022 předškolní vzdělávání povinné

Informace pro nově přijaté děti naleznete zde
Informace pro nově přijaté děti

Deset zlatých pravidel výchovy

Desatero pro pohodový nástup do školky

Při nástupu do mateřské školy by Vaše dítě mělo mít základní hygienické návyky – vysmrkat se a používat kapesník, umět si umýt ruce mýdlem, utřít do ručníku, používat toaletu( toal.papír), poznat si své věci, obléknout se, nazout a vyzout boty, samostatně jíst lžící, starší děti příborem, umět pít z hrnečku a skleničky, při jídle sedět u stolu, znát svoje jméno a příjmení, umět si říct, co chce nebo potřebuje.