Zápis na školní rok 2022/2023           
UKONČEN -PLNÁ KAPACITA

Zápis k předškolnímu vzdělávání  do Mateřské školy Hellichova, IČ 67365957  

probíhá v souladu s právními předpisy ve dnech od 2. května 2023 do 12.května 2023

Zápis do mateřské školy pro školní rok 2023/2024 se povinně týká všech dětí, které dovrší do 31. 8. 2023 pěti let věku. Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání dle zákona č. 561/2004Sb., školský zákon.

Do mateřské školy se přijímají děti od 3 let

Přesné informace o průběhu zápisu budou upřesněny od 1.4.2023

Stručné shrnutí přijetí do mateřské školy
1. Trvalé bydliště v Praze 1
2. Věk dítěte – děti jsou seřazeny podle věku od nejstaršího po nejmladší.
3. Přijímá se počet dětí do volné kapacity školy.
4. Dítě, které se podrobilo pravidelnému očkování (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb.), s výjimkou dětí, pro které je od 1.9.2023 předškolní vzdělávání povinné

Desatero pro pohodový nástup do školky

Deset zlatých pravidel výchovy

Den otevřených dveří online:  MŠ Hellichova (ms-hellichova.cz)

Při nástupu do mateřské školy by Vaše dítě mělo mít základní hygienické návyky – vysmrkat se a používat kapesník, umět si umýt ruce mýdlem, utřít do ručníku, používat toaletu( toal.papír), poznat si své věci, obléknout se, nazout a vyzout boty, samostatně jíst lžící, starší děti příborem, umět pít z hrnečku a skleničky, při jídle sedět u stolu, znát svoje jméno a příjmení, umět si říct, co chce nebo potřebuje.