Přijímání dětí k 1. 9. 2019

Zápis do Mateřské školy  na šk.r. 2019/2020 ukončen
Mateřská škola nemá volné místo
Seznam přijatých dětí naleznete v části O naší MŠ, dokumenty

 • 30.5.2019 – Zveřejnění seznamu přijatých a nepřijatých dětí pod registračním číslem
 • Novela školského zákona (§ 183 odst. 2) umožňuje oznámit rozhodnutí zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve, a to alespoň na dobu 15 dnů, a obsahuje datum zveřejnění. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.
 • 30.5. 2019 od 14.00 do 16.00
 • Převzetí „Rozhodnutí o nepřijetí“
 • Budova Mateřské školy Hellichova nebo www.ms-hellichova.cz ( přijímání dětí )
 • Nevyzvednutá Rozhodnutí o nepřijetí budou zaslána doporučeným dopisem
 • 14.6. 2019
 • Ukončení zápisu a sejmutí zveřejněných seznamů.
 • 11.6. 2019 v 17.00
 • Schůzka rodičů nově přijatých dětí, možnost vyzvednutí „Rozhodnutí o
 • přijetí“
 • Zveřejněno dne 29.5.2019