Přijímání dětí k 1.9. 2020 – informace
Zápis do Mateřské školy Hellichova na šk.r. 2020/2021 bude včas upřesněn.
Z důvodu mimořádných opatření se budou zápisy organizovat bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole.
Podrobné informace k postupu při zápisu do mateřské školy budou včas vyvěšeny, celý průběh zápisu bude v elektronické podobě. Dokumenty ke stažení budou včas uveřejněny.
Sledujte pravidelně webové stránky.

Od 1.9. povinné předškolní vzdělávání – § 34a školského zákona
– povinnost se vztahuje pro 5.leté děti od následujícího školního roku do zahájení povinné školní docházky
– povinnost se vtahuje pro občany ČR a cizince s pobytem na území ČR déle než 90 dnů
– zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k předškolnímu vzdělávání v době zápisu , pokud ještě nedochází do mateřské školy
Podmínky pro přijetí dítěte:
1. Děti poslední rok před vstupem do základní školy (povinná předškolní docházka), s trvalým bydlištěm MČ Praha 1(spádový obvod)
2. Děti, které dovrší k 31.8. věku 4.let – s upřednostněním starších dětí podle data narození, s trvalým bydlištěm MČ Praha 1(spádový obvod)
3. Děti, které dovrší k 31.8. věku 3.let – s upřednostněním starších dětí podle data narození, s trvalým bydlištěm MČ Praha 1(spádový obvod)
4. Děti, které dovrší k 31.12. věku 3.let – s upřednostněním starších dětí podle data narození, s trvalým bydlištěm MČ Praha 1(spádový obvod)
do výše volné kapacity
5. Ostatní děti podle věku s upřednostněním starších dětí podle data narození do výše volné kapacity
6. Dítě, které se podrobilo pravidelnému očkování (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb.), s výjimkou dětí, pro které je od 1.9.2019 předškolní vzdělávání povinné

Při nástupu do mateřské školy by Vaše dítě mělo mít základní
hygienické návyky – vysmrkat se a používat kapesník, umět si umýt ruce mýdlem, utřít do ručníku, používat toaletu( toal.papír), poznat si své věci, obléknout se, nazout a vyzout boty, samostatně jíst lžící, starší děti příborem, umět pít z hrnečku a skleničky, při jídle sedět u stolu, znát svoje jméno příjmení, umět si říct, co chce nebo potřebuje.