Výsledky zápisu k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021
Zveřejnění výsledku na budově Mateřské školy Hellichova nebo www.ms-hellichova.cz (přijímání dětí)
Novela školského zákona (§ 183 odst. 2) umožňuje oznámit rozhodnutí zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve, a to alespoň na dobu 15 dnů, a obsahuje datum zveřejnění. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

Zveřejnění seznamu přijatých a nepřijatých dětí pod registračním číslem

Ke stažení zde   Rozhodnutí přijetí 2020     Rozhodnutí nepřijetí 2020

Originál výtisku Rozhodnutí o přijetí dítěte je založen ve spisu dítěte. V případě potřeby si můžete opis vyžádat u ředitelky školy. Vypisy budou k dispozici během září při nástupu do mateřské školy. Žádnou jinou povinnost rodiče přijatých dětí nemají.
Informace pro nově přijaté děti naleznete v části O naší MŠ – dokumenty ke stažení

Rozhodnutí o nepřijetí budou zaslána písemně poštou nebo datovou schránkou

Termín zápisu do mateřské školy od 2.5. do 12.5.2020 je ukončen.

Výsledky zápisu budou zveřejněny  28.5.2020 na webových stránkách školy a vývěsce školy pod registračním číslem dítěte

Kriteria k přijetí na šk.r. 2020/2021 ke stažení zde:

KRITERIA PRO PRIJIMANI DETI 2020