Pravidelné akce

Spolupráce se základní školou

Před nástupem do školy chodíme s dětmi na návštěvu do ZŠ Karmelitská. Zde v 1. třídě pozorují výuku svých kamarádů, kteří dříve chodili k nám do školky.

Děti mají možnost ve spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradnou Praha 1 podstoupit testy školní zralosti a jejich rodiče se podle výsledků mohou rozhodnout o vhodném termínu nástupu do ZŠ. Testy probíhají přímo v MŠ.

Tématické besídky pro rodiče

Děti za pomoci třídních učitelek připravují nejrůznější tématické besídky pro rodiče – např. mikulášskou, předvánoční (vánoční posezení u stromečku s rodiči). Děti zpívají, přednáší a tančí. Společně s rodiči si zazpívají koledy.

Školní tematické výlety

V květnu jezdíme s dětmi na různé tematické výlety. Každoročně jsou jiné, např. ZOO, ekologický Toulcův dvůr, výlet parníkem, výlet vlakem aj.

Škola v přírodě

Škola jezdí 2x ročně do Čestic u Strakonic. Vlastníkem objektu je Městská část Praha 1. Pobyt je čtrnáctidenní, cena cca 1 800 Kč.

Pobyt je určen pro děti od 5 let, vyjíždí 20 dětí.

Škola v Česticích má své vlastní zaměstnance, denní i noční vychovatelky a zdravotníka. Rodiče nemusí mít starosti o péči o jejich děti. Čestice se nacházejí v jihočeském kraji, v podhůří Šumavy. Od Strakonic jsou vzdáleny 15 km. V okolí vesnice je pěkné zachovalé přírodní prostředí, především dostatek lesů. Terén je kopcovitý. Je zde mnoho možností k delším okruhovým vycházkám. Hned za školou v malém lesíku na Kalvárii stojí zajímavé poutní místo. Vesnice leží v nadmořské výšce 600 m.

Kulturní programy dle nabídky (divadla,koncetry)

  • Velikonoční pomlázka
  • Oslava svátku „Den matek“
  • Oslava svátku MDD

Rozloučení se školáky

Slavnostní stužkování děti, které odchází do základní školy