Platby

Školní stravování

Výše stravného je stanovena na základě vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování
Věková skupina strávníků od 3 do 6 let
Celodenní stravné 42,- Kč/den
Věková skupina strávníků 7-10 let (děti s odkladem školní docházky)
Celodenní stravné 44,- Kč /den

Úplata za předškolní vzdělávání (školné)

Úplata za předškolní vzdělávání je stanovena na 700 Kč měsíčně ( vyhláška 14/2005 Sb.§ 6 odst.1,2) Děti, které dovrší k 31.8. 5.leta vztahuje se na ně povinná předškolní docházka, mají předškolní vzdělávání bezúplatné(školský zákon ve znění pozdějších předpisů)
Výše úhrady za školné a stravné je splatné do 15 dne v měsíci