stravné celodenní     51 Kč
děti OŠD  55 Kč
školné 800 Kč
č.ú. 19-5450840237/0100