stravné celodenní     45 Kč
děti OŠD 47 Kč
školné 700 Kč
č.ú. 19-5450840237/0100