Mateřská školka Hellichova je umístěna v Seminářské zahradě na úpatí Petřínských sadů, v klidné městské části v centru Prahy 1 a v blízkosti lanové dráhy. U mateřské školy je velká zahrada umožňující pohybové aktivity (míčové hry, jízda na koloběžce, letní brodítko).

Děti jsou rozděleny do tříd podle věku na mladší a starší. Snažíme se o co nejpřirozenější sociální prostředí, v němž mohou děti nalézt dostatek prostoru pro seberealizaci. Vytváříme předpoklady pro pozdější vzdělávání a přípravu na vstup do ZŠ.

1. třída želvičky (děti 3–4 leté)

Děti v této třídě jsou nově přijaté, důraz je kladen na adaptaci, rozvoj řeči, na prožitkové učení, individuální a skupinová práce s dětmi, učení nápodobou.

2. třída slůňata (děti 4–5 leté)

Metodami a formou práce navazuje na 1. třídu, důraz je opět kladen na prožitkové učení. Vzdělávací nabídka je přizpůsobena vývojovým a individuálním zvláštnostem dětí.

3. třída tygříci (děti 5–6 leté)

Navazuje na vzdělávání 1. a 2. třídy . Cíleně usilujeme o dosažení klíčových kompetencí, příprava dětí na školu.

4. třída žirafky (děti 4–7 leté, podle podmínek smíšená třída)

Navazuje na vzdělávání 3. třídy . Do této třídy jsou zařazeny děti s odkladem školní docházky a děti, které dosáhly věku 5 let po 31. 8. kalendářního roku. Podle podmínek školy i děti 4 leté. Cíleně usilujeme o dosažení klíčových kompetencí, příprava dětí na školu. Respektování potřeb smíšené skupiny.

Nenásilnou formou adaptujeme nejmladší děti – pomáháme překonat stres z odloučení od maminky, vytržení z domácího prostředí. Nejmladší děti chodí prvních čtrnáct dní pouze na dopoledne a postupně si zvykají na celodenní pobyt v mateřské škole.

Snažíme se o vytvoření co nejpřirozenějšího sociálního prostředí, v němž mohou děti nalézt dostatek prostoru pro seberealizaci. Vedeme je k respektování ostatních, ale i k asertivnímu nalézání svého místa ve skupině. Za nejdůležitější prostředek považujeme hru. Získáváním zkušeností v herních činnostech prohlubujeme znalosti, aby děti mohly v šesti letech dobře zvládnout vstup do základní školy.

Do běžného programu vzdělávací nabídky zařazujeme činnosti související s tělesnou výchovou a celkovým rozvojem pohybových dovedností.

Škola má vlastní kuchyň. Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava dle příslušných předpisů. Do jídelníčku zařazujeme celozrnné pečivo, zakysané mléčné výrobky, ovoce a zeleninu, luštěniny, bílé maso – kuřecí a krůtí prsa, králičí maso. Rybí filé střídáme s lososem. Snažíme se naučit jíst děti zeleninu, zeleninové a ovocné saláty. Děti do jídla nenutíme, ale učíme je všechno ochutnat a naučit je zdravému stravování a stolování. Pokud si rodiče výslovně nepřejí, aby dítě jedlo maso nebo pilo mléko, domluví se s učitelkou, která to respektuje. Pitný režim je pro děti zajištěn během celého dne. Dětem je podáván neslazený ovocný čaj a vitamínové nápoje.