přihlásit do LYFLE lockadministrace
MŠ Hellichova
MŠ Hellichova

Pro předškolní děti s povinným předškolním vzděláváním (t.j. děti, které do 31.8.2021 dosáhnou 6.let věku, pro děti mladší, jejichž zákonní zástupci pracují ve složkách IZS. Pro všechny děti, které se dle mimořádného nařízení můžou vrátit do MŠ budou platit tyto podmínky:
Provoz školy od 7.00 do 17.00
1. Příchod do MŠ nejpozději do 8:30 !!! Po této době nebudou děti přijaty
1. Děti budou rozděleny do tříd maximálně do 15 dětí
2. Děti nemusí mít roušky či respirátory
3. Testování 2x týdně zpravidla pondělí a čtvrtek.Dále vždy první den nástupu. Účast na testování bude podmínkou přítomnosti dítěte na vzdělávání v MŠ.
4. Testování bude probíhat ihned při vstupu do MŠ v tělocvičně
5. Testovat se nemusí děti, které prodělaly nemocněním COVID – 19 a od data pozitivního testu neuplynulo více než 90 dnů tuto skutečnost prokážou v MŠ
6. Přinést dětem čisté oblečení na převlečení a odpočinek !!! Oblečení, které zůstalo v MŠ bude předáno u vstupu do MŠ
Do MŠ nesmí nikdo vstoupit s příznaky onemocnění (tím je myšleno jak dítě, tak osoba, která dítě přivádí) ke stažení zde:     Příznaky onemocnění
Podrobné informace k provozu školy zde:    Informace pro rodiče k 12.4.2021_
Další důležité dokumenty ke stažení zde:
Návod na test Lepu Medical.pdf
https://youtu.be/2AbljENQn78>
priloha_892336947_0_testovani diagram (1)
testovani-letak-pro-rodice-6-4-21f
Pro_rodiče
Potvrzení o zaměstnání pro vzdělávací zařízení v souvislosti s mimořádným opatřením 6.4.21_
priloha_892336947_3_MO MZ_opatření ve školách s 1. fází rozvolnění__dne 12. 4. 2021 do odvol.._
priloha_892336947_10_MZ MZ ze dne 6.4.2021_ochrana dýchacích cest_s účinností od 12.4.202150
priloha_892336947_6_MO MZ_testování žáků ve školách_s platnosti dnem vydání_ze dne 6.4.2021

Proběhne v souladu s právními předpisy ve dnech od 3. května 2021 do 10.května 2021.
Dokumenty ke stažení a důležité informace najdete v Přijímání dětí

Vládním rozhodnutím je škola od 1.3. 2021  do odvolání uzavřena.  Informace zde:

priloha_889254770_0_INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 29. BŘEZNA 2021 (1)

priloha_885792167_0_INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 23. BŘEZNA 2021 ver. final

priloha_878051015_0_INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 27. ÚNORA 2021 fina

Mateřská škola nevydává a nepotvrzuje Žádost o ošetřovné. Více informací naleznete zde:

https://eportal.cssz.cz/web/portal/

https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu

Údaje o škole  do formuláře o ošetřovné zde:

Mateřská škola Hellichova
Hellichova 300/13, 11800, Praha 1
IČ 67365957

Úplata za předškolní vzdělávání ( školné )
bude odečtena poměrnou částí za dobu uzavření školy
Z organizačních důvodů je školní stravovávní po dobu uzavření MŠ přerušeno.

Distanční výuka pro předškolní děti s povinnou předškolní docházkou bude formou informací na webu v sekci  informace pro rodiče – Předškoláci nebo prostřednictvím aplikace WhatsApp. Distanční výuka je pro děti s povinnou předškolní docházkou povinná. Podobu uzavření školy platí nadále v případě nemoci děti s povinnou předškolní docházkou omlouvat prostřednictvím emailu.

https://www.ms-hellichova.cz/predskolaci/

 

Potvrzení za r. 2020 o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte
v Mateřské škole Hellichova vyzvedněte ve třídě. (školné)
Novelou zákona číslo 586/1992, o dani z příjmu, (§35baodst. 1 písm.g)
může daňový poplatník (zákonný zástupce dítěte) uplatnit slevu
za umístění dítěte v mateřské škole (úplata za předškolní vzdělávání dle §123 školského zákona).

od 1.9. 2020 vstup do budovy Mateřské školy Hellichova pouze s rouškou.
Děti v prostorách mateřské školy mít roušku nemusí.

priloha_813201341_2_Manual_k_provozu_skol_MŠMT_MZd

Divadelní představení pro děti