přihlásit do LYFLE lockadministrace
MŠ Hellichova

Školní rok začíná ve středu 1.9. 2022
Příchod do školy nejpozději do 8.30 nově přijaté děti do 8.45
Seznamy dětí rozdělené do tříd budou vyvěšeny u vstupu do budovy
Informace pro nově přijaté děti najdete v sekci Přijímání dětí

Podmínky provozu od 1.9.2021

Divadelní představení pro děti