Zápisy budou probíhat v dubnu (standardně dle šk. zákona) a bez osobní
přítomnosti dětí ve škole.
Proběhne pouze formální část zápisů, motivační část se neuskuteční.
se neuskuteční.

http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/opatreni-k-zapisum-do-zs-pro-skolni-rok-2020-2021