Provoz školy bude z důvodu ke zvýšeným požadavkům dodržování hygienických podmínek omezen do 30.6.2020      od 7.00 do 17.00
Pobyt dětí by měl být ve školce po dobu nezbytně nutnou !
Podmínky provozu ve školce ke stažení zde:
Podmínky provozu aktualizace
Před nástupem dítěte do MŠ musí rodiče podepsat čestné prohlášení o zdravotním stavu dítěte
ke stažení zde:
čestné_prohlášení
V tištěné podobě bude připraveno v šatně každé třídy.
Manuál vydaný MŠMT k provozu mateřských škol je ke stažení zde:
ochrana_zdravi_ms

Platba školného :
březen   350  Kč
duben         0 Kč
květen    175 Kč
červen     700 Kč
červen          0 Kč písemně omluvené děti do 30.6.2020

Děti ,které budou písemně omluveny do 30.6., že z důvodu mimořádných opatření covi nenastoupí do školky, budou ze školného odhlášeny a platba bude 0 Kč
Písemnou omluvu zasílejte do 3.6.2020 na ms-hellichova@volny.cz