Vládním rozhodnutím je škola od 1.3. 2021  do odvolání uzavřena.  Informace zde:

priloha_889254770_0_INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 29. BŘEZNA 2021 (1)

priloha_885792167_0_INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 23. BŘEZNA 2021 ver. final

priloha_878051015_0_INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 27. ÚNORA 2021 fina

Mateřská škola nevydává a nepotvrzuje Žádost o ošetřovné. Více informací naleznete zde:

https://eportal.cssz.cz/web/portal/

https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu

Údaje o škole  do formuláře o ošetřovné zde:

Mateřská škola Hellichova
Hellichova 300/13, 11800, Praha 1
IČ 67365957

Úplata za předškolní vzdělávání ( školné )
bude odečtena poměrnou částí za dobu uzavření školy
Z organizačních důvodů je školní stravovávní po dobu uzavření MŠ přerušeno.

Distanční výuka pro předškolní děti s povinnou předškolní docházkou bude formou informací na webu v sekci  informace pro rodiče – Předškoláci nebo prostřednictvím aplikace WhatsApp. Distanční výuka je pro děti s povinnou předškolní docházkou povinná. Podobu uzavření školy platí nadále v případě nemoci děti s povinnou předškolní docházkou omlouvat prostřednictvím emailu.

https://www.ms-hellichova.cz/predskolaci/