Výskyt spalniček ve školce. Učitelka 1. třídy Pavlína Ģrosmanová. Naposledy byla přítomna ve školce 5. 3. 2019

Příznaky
zvýšená teplota, horečka, kašel, po 5 dnech vyrážka.