Školní rok začíná ve středu 1.9. 2022
Příchod do školy nejpozději do 8.30 nově přijaté děti do 8.45
Seznamy dětí rozdělené do tříd budou vyvěšeny u vstupu do budovy
Informace pro nově přijaté děti najdete v sekci Přijímání dětí

Podmínky provozu od 1.9.2021