Školní rok začíná v pondělí 4.9. 2023
Příchod do školy nově přijatých dětí nejpozději do 8.30 hodin.
Seznamy dětí rozdělené do tříd budou vyvěšeny u vstupu do budovy
Informace pro nově přijaté děti najdete v sekci Přijímání dětí