Platba za školné za měsíc březen je ponížena na částku 350 Kč. Ostatní platby až do odvolání jsou stanoveny na částku 0 Kč. Přeplatky budou vyúčtovány a vráceny na účet v červnu.