V novém školním roce 17.9.2019
v 16.30 hodin
účast rodičů na schůzce je bez dětí.