Rozpis zájmových činností pro děti ve šk. r. 2019/20120

Pondělí
13.00 – 13.45 Angličtina 1.skupina
13.45 – 14.30 Angličtina 2.skupina
15.30 – 16.15 Angličtina 3.skupina

Úterý
13.00 – 13.45 Vv kroužek 1.skupina
13.45 – 14.30 Vv kroužek 1.skupina
13.00 – 14.30 Dramatický kroužek

Středa
16.00 – 16.30 Jóga

Čtvrtek
15.30 – 16.30 Taneční cvičení

Kroužky začínají od 1.10.
Přihláška na kroužky bude vyvěšena ve škole 18.9.2019

Zájmové činnosti jsou přednostně pro děti, které k 31.8. dovrší 5.let a 1.9.2020 budou odcházet do školy

Výuka plavání v Tyršově domě bude upřesněna podle rozvrhu studentů a přihláška včas vyvěšena.