31.5. 10.00 Den dětí – hry a soutěže na školní zahradě

18.6. 10.00 Výlet parníkem
Odchod od školky v 9.20 hodin
Nástup na parník Na Klárově, pod Mánesovým mostem

20.6. 10.00 Rozloučení se školáky
Zahradní slavnost pro děti z celé školky
Pasování dětí na školáky, které odchází do školy
Pokládání památečních kamenů

28.6. Konec školního roku

1.7. – 31.8. 2019 Prázdniny

2.9.2019 Nový školní rok