Zápis do Mateřské školy Hellichova na šk.r. 2020/2021
Z důvodu mimořádných opatření se budou zápisy organizovat bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole.
Podrobné informace k postupu při zápisu do mateřské školy jsou vyvěšeny v sekci Přijímání dětí,  celý průběh zápisu bude v elektronické podobě.
Vyplněné žádosti se odevzdávají v termínu od 2.5.do 12.5.2020
Na žádosti přijaté po 12.5.2020 nebude brán zřetel.