Na žádost rodičů je vystavena Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školy.

Rodiče mohou stále zasílat požadavek na email

ms-hellichova@volny.cz