Pro předškolní děti s povinným předškolním vzděláváním (t.j. děti, které do 31.8.2021 dosáhnou 6.let věku, pro děti mladší, jejichž zákonní zástupci pracují ve složkách IZS. Pro všechny děti, které se dle mimořádného nařízení můžou vrátit do MŠ budou platit tyto podmínky:
Provoz školy od 7.00 do 17.00
1. Příchod do MŠ nejpozději do 8:30 !!! Po této době nebudou děti přijaty
1. Děti budou rozděleny do tříd maximálně do 15 dětí
2. Děti nemusí mít roušky či respirátory
3. Testování 2x týdně zpravidla pondělí a čtvrtek.Dále vždy první den nástupu. Účast na testování bude podmínkou přítomnosti dítěte na vzdělávání v MŠ.
4. Testování bude probíhat ihned při vstupu do MŠ v tělocvičně
5. Testovat se nemusí děti, které prodělaly nemocněním COVID – 19 a od data pozitivního testu neuplynulo více než 90 dnů tuto skutečnost prokážou v MŠ
6. Přinést dětem čisté oblečení na převlečení a odpočinek !!! Oblečení, které zůstalo v MŠ bude předáno u vstupu do MŠ
Do MŠ nesmí nikdo vstoupit s příznaky onemocnění (tím je myšleno jak dítě, tak osoba, která dítě přivádí) ke stažení zde:     Příznaky onemocnění
Podrobné informace k provozu školy zde:    Informace pro rodiče k 12.4.2021_
Další důležité dokumenty ke stažení zde:
Návod na test Lepu Medical.pdf
https://youtu.be/2AbljENQn78>
priloha_892336947_0_testovani diagram (1)
testovani-letak-pro-rodice-6-4-21f
Pro_rodiče
Potvrzení o zaměstnání pro vzdělávací zařízení v souvislosti s mimořádným opatřením 6.4.21_
priloha_892336947_3_MO MZ_opatření ve školách s 1. fází rozvolnění__dne 12. 4. 2021 do odvol.._
priloha_892336947_10_MZ MZ ze dne 6.4.2021_ochrana dýchacích cest_s účinností od 12.4.202150
priloha_892336947_6_MO MZ_testování žáků ve školách_s platnosti dnem vydání_ze dne 6.4.2021