Informace Ministerstva zdravotnictví k situaci s koronavirem pro školy a rodiče:
• Pokud dítě má obtíže a bylo v oblasti s výskytem – volat Krajskou hygienickou stanici 773 782 856
773 782 850, 296 336 763

• Pokud dítě má obtíže a nebylo v oblasti s výskytem – volat svého pediatra
• Pokud dítě nemá obtíže a bylo v oblasti s výskytem – volat infolinku Státního zdravotního ústavu
724 810 106, 725 191 367.
Info linka MHMP- bezpečnost Praha 800 100 991
https://bezpecnost.praha.eu

Information from the Ministry of Health on the situation regarding coronavirus for schools and parents:
• If the child has difficulty and was in the area with the disease occurrence – call the Regional Hygiene Station 773 782 856, 773 782 850, 296 336 763

• If the child has difficulties and was not in the area with the disease occurrence – call your pediatrician
• If the child has no difficulties and was in the area with the disease occurrence – call the advice line of the National Institute of Public Health 724 810 106, 725 191 367.

Info linka MHMP- bezpečnost Praha 800 100 991
https://bezpecnost.praha.eu