Zájmové aktivity a pravidelné školní akce

Kroužek výtvarné výchovy
Je určen pro talentované děti od 5 let. Kroužek vedou paní učitelky ze školky. Učí děti vnímat barvy, rozvíjet fantazii, představivost pomocí různých výtvarných technik.

Výuka angličtiny1x týdně pro děti od 5 let
Hodina výuky trvá 45 minut. Hravou formou se děti seznamují s anglickým jazykem

Dramatický kroužek
Základem kroužku je dramatická hra a improvizace, která podněcuje a posiluje pozornost, soustředění, představivost, fantazii, komunikaci a pohybovou kulturu u dětí.

Taneční kroužek – rokenrol (přípravka)
Kroužek vede Mgr. Kateřina Kolbová několikanásobná mistryně.
Děti se učí správnému držení těla, základní taneční kroky – krok poskočný, přísunný, podupy, cval stranou, schopnosti vnímat rytmus, tempo a melodii.Děti cvičí v rytmu říkadel písniček a hudby.

Keramika
V kroužku keramiky se děti seznámí s různými technikami modelování s keramickou hlínou, s používáním keramických glazur.Budou si moci vyzkoušet různé typy keramických hlín. Naučí se řadu technik práce s keramickou hlínou. Budou vytvářet keramické hrníčky, sošky a reliéfy.

Předplavecká výchova
Chodíme plavat do Tyršova domu na Malé Straně.
Plavání je pro děti od 5 let, výuku zajišťuje FTVS. Hodina
probíhá tak, že každý student se stará o jedno dítě. Pomocí her se děti učí nebát se vody, splývat a skákat do vody.

Akce a aktivity

Spolupráce se základní školou
Před nástupem do školy chodíme s dětmi na návštěvu do ZŠ Karmelitská. Zde v 1. třídě pozorují výuku svých kamarádů, kteří dříve chodili k nám do školky.
Děti mají možnost ve spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradnou Praha 1 podstoupit testy školní zralosti a jejich rodiče se podle výsledků mohou rozhodnout o vhodném termínu nástupu do ZŠ. Testy probíhají přímo v MŠ.

Tématické besídky pro rodiče
Děti za pomoci třídních učitelek připravují nejrůznější tématické besídky pro rodiče – např. mikulášskou, předvánoční (vánoční posezení u stromečku s rodiči. Děti zpívají, přednáší a tančí. Společně s rodiči si zazpívají koledy.

Školní tematické výlety
V květnu jezdíme s dětmi na různé tematické výlety. Každoročně jsou jiné, např. ZOO, ekologický Toulcův dvůr, výlet parníkem ,výlet vlakem aj.

Škola v přírodě
Škola jezdí 2x ročně do Čestic u Strakonic. Vlastníkem objektu je Městská část Praha 1. Pobyt je čtrnáctidenní, cena cca 1 800,-Kč.
Pobyt je určen pro děti od 5 let, vyjíždí 20 dětí.
Škola v Česticích má své vlastní zaměstnance, denní i noční vychovatelky a zdravotníka. Rodiče nemusí mít starosti o péči o jejich děti. Čestice se nacházejí v jihočeském kraji, v podhůří Šumavy. Od Strakonic jsou vzdáleny 15km. V okolí vesnice je pěkné zachovalé přírodní prostředí, především dostatek lesů. Terén
je kopcovitý. Je zde mnoho možností k delším okruhovým vycházkám. Hned za školou v malém lesíku na Kalvárii stojí zajímavé poutní místo. Vesnice leží v nadmořské výšce 600m.

Kulturní programy dle nabídky (divadla,koncetry)
Velikonoční pomlázka
Oslava svátku „Den matek“
Oslava svátku MDD

Rozloučení se školáky:
Slavnostní stužkování děti, které odchází do základní školy