Přijímání dětí

Zápis na šk.r. 2018/2019
Zápis ukončen, škola je plně obsazena a nepřijímá děti

Informace pro nově přijaté děti:
Školní rok začíná 3.9.2018
ADAPTACE:
Nejmladší děti( 1.třída, 3-4roky) chodí prvních 14 dní pouze na dopoledne.
První dva dny pouze do 10.30 hodin. Postupně si děti zvykají celý den
Při nástupu do mateřské školky by Vaše dítě mělo mít základní
hygienické návyky, poznat si své věci, obléknout se, používat
kapesník, samostatně jíst lžící, starší děti příborem.
Základní informace v tištěné podobě dostanete v den nástupu.