Přijímání dětí

Zápis do Mateřské školy Hellichova na šk.r. 2017/2018 ukončen
Mateřská škola nemá volná místa a nepřijímá děti z jiných městských částí
31.5. 2017 od 14.00 do 17.00
Převzetí „Rozhodnutí o nepřijetí“ i Rozhodnutí o přijetí – osobně v ředitelně školy
Nevyzvednutá Rozhodnutí o nepřijetí budou zaslána doporučeným dopisem
16.6. 2017
Ukončení zápisu a sejmutí zveřejněných seznamů.
20.6. 2017 v 16.00
Schůzka rodičů nově přijatých dětí, možnost vyzvednutí „Rozhodnutí o přijetí“

Výsledky přijímacího řízení na šk.r.2017/2018
Ředitelka Mateřské školy Hellichova, Praha 1, Hellichova 300/13 jako příslušný správní orgán podle ustanovení §34, § 165 odst. 2 písm. b, § 183 odst.2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, rozhodla o přijetí k předškolnímu vzdělávaní od 1.9. 2017 takto:

Přijetí dětí pod přiděleným registračním číslem

Pořadí            registr.číslo            poznámka       Pořadí          registr.číslo          poznámka
1.                      17/2017                    přijat              19.                   39/2017                přijat
2.                      18/2017                  přijat               20.                  26/2017                přijat
3.                     43/2017                   přijat               21.                   16/2017                přijat
4.                    42/2017                    přijat               22.                  28/2017                přijat
5.                    27/2017                    přijat               23.                  46/2017                 přijat
6.                    36/2017                    přijat               24.                 25/2017                 přijat
7.                    13/2017                     přijat               25.                34/2017                  přijat
8.                   12/2017                     přijat               26.                20/2017                  přijat
9.                     9/2017                     přijat               27.                 44/2017                  přijat
10.                   6/2017                     přijat               28.                  11/2017                  přijat
11.                    7/2017                     přijat               29.                 45/2017                  přijat
12.                   3/2017                     přijat               30.                   2/2017                   přijat
13.                   1/2017                      přijat               31.                  37/2017                  přijat
14.                 41/2017                     přijat               32.                  10/2017                  přijat
15.                  33/2017                    přijat
16.                   4/2017                     přijat
17.                  29/2017                    přijat
18.                 24/2017                     přijat

V Praze dne 30.5. 2017

Bc.Pavlína Pánková
ředitelka školy

Ředitelka Mateřské školy Hellichova, Praha 1, Hellichova 300/13 jako příslušný správní orgán podle ustanovení §34, § 165 odst. 2 písm. b, § 183 odst.2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, rozhodla o nepřijetí k předškolnímu vzdělávaní od 1.9. 2017 takto:

Nepřijetí dětí pod přiděleným registračním číslem

Pořadí    registr.číslo     poznámka
33.          22/2017           nepřijat
34.          14/2017           nepřijat
35.          35/2017           nepřijat
36.            8/2017           nepřijat
37.            38/2017         nepřijat
38.            19/2017          nepřijat
39.            15/2017          nepřijat

V Praze dne 30.5. 2017

Bc.Pavlína Pánková
ředitelka školy

Při nástupu do mateřské školky by Vaše dítě mělo mít základní
hygienické návyky, poznat si své věci, obléknout se, používat
kapesník, samostatně jíst lžící, starší děti příborem.