Přijímání dětí

Zápis na šk.r. 2018/2019
Zápis ukončen, škola je plně obsazena a nepřijímá děti !!!

Přijímání dětí k 1.9. 2019 – informace

Zápis do Mateřské školy Hellichova na šk.r. 2019/2020 bude termín upřesněn.
Den otevřených dveří v době zápisu
V uvedené dny si rodiče vyzvednou Žádost o přijetí do mateřské školy
Vyplněná žádost potvrzená dětským lékařem se odevzdává 15.5. od 14.30 do 17.30
Od 1.9. povinné předškolní vzdělávání – § 34a školského zákona
– povinnost se vztahuje pro 5.leté děti od následujícího školního roku do zahájení povinné školní docházky
– povinnost se vtahuje pro občany ČR a cizince s pobytem na území ČR déle než 90 dnů
– zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k předškolnímu vzdělávání v době zápisu , pokud ještě nedochází do mateřské školy
Podmínky pro přijetí dítěte:
1. Děti poslední rok před vstupem do základní školy (povinná předškolní docházka), s trvalým bydlištěm MČ Praha 1(spádový obvod)
3. Děti, které dovrší k 31.8. věku 3.let – s upřednostněním starších dětí podle data narození, s trvalým bydlištěm MČ Praha 1(spádový obvod)
4. Děti, které dovrší k 31.12. věku 3.let – s upřednostněním starších dětí podle data narození, s trvalým bydlištěm MČ Praha 1(spádový obvod)
do výše volné kapacity
5. Ostatní děti podle věku s upřednostněním starších dětí podle data narození do výše volné kapacity
4. Dítě, které se podrobilo pravidelnému očkování (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb.), s výjimkou dětí, pro které je od 1.9.2019 předškolní vzdělávání povinné
Doplňující kritéria:
1. Sourozenec v MŠ Hellichova
2. Celodenní docházka
3. Bydliště Praha 1- Malá Strana, Hradčany
K zápisu si rodiče přinesou rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce. Cizinci předkládají cestovní pas dítěte k doložení dlouhodobého trvalého pobytu dítěte.
Podrobná kritéria pro přijímání dětí budou zveřejněny od 1.4.2019

Při nástupu do mateřské školky by Vaše dítě mělo mít základní
hygienické návyky, poznat si své věci, obléknout se, používat
kapesník, samostatně jíst lžící, starší děti příborem.