Přijímání dětí

Zápis na šk.r. 2018/2019
Zápis ukončen, škola je plně obsazena a nepřijímá děti
INFORMACE ZÁPIS
Ředitelka Mateřské školy Hellichova, Praha 1, Hellichova 300/13 jako příslušný správní orgán podle ustanovení §34, § 165 odst. 2 písm. b, § 183 odst.2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, rozhodla o přijetí k předškolnímu vzdělávaní od 3.9. 2018 takto:

Přijetí dětí pod přiděleným registračním číslem

Pořadí registr.číslo           poznámka                        Pořadí      registr.číslo
1.         37/2018       přijat   indiv.vzdělávání                 19.           3/2018           přijat
2.         30/2018      přijat                                                 20.           4/2018           přijat
3.         43/2018      přijat   indiv.vzdělávání                 21.            1/2018          přijat
4.         42/2018      přijat   indiv.vzdělávání                 22.           2/2018          přijat
5.         32/2018      přijat                                                  23.           7/2018          přijat
6.         41/2018      přijat                                                  24.           5/2018          přijat
7.         17/2018       přijat                                                 25.         14/2018           přijat
8.        21/2018       přijat   indiv.vzdělávání                 26.         28/2018          přijat
9.        47/2018       přijat   indiv.vzdělávání                  27.         10/2018          přijat
10.     38/2018       přijat                                                  28.         19/2018          přijat
11.      46/2018       přijat                                                 29.         20/2018           přijat
12.      45/2018       přijat                                                  30.         25/2018         přijat
13.        9/2018       přijat                                                 31.           11/2018          přijat
14.      35/2018       přijat                                                 32.          31/2018         přijat
15.      13/2018       přijat                                                 33.            6/2018         přijat
16.     44/2018       přijat                                                  34.         26/2018         přijat
17.     40/2018       přijat                                                  35.         23/2018         přijat
18.      15/2018      přijat

Nepřijetí dětí pod přiděleným registračním číslem

Pořadí         registr.číslo
36.                  34/2018         nepřijat

V Praze dne 30.5. 2018

Bc.Pavlína Pánková
ředitelka školy

30.5.2018
 Zveřejnění seznamu přijatých a nepřijatých dětí pod registračním číslem
Budova Mateřské školy Hellichova nebo www.ms-hellichova.cz ( aktuální informace)
Novela školského zákona (§ 183 odst. 2) umožňuje oznámit rozhodnutí zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě, a to alespoň na dobu 15 dnů, a obsahuje datum zveřejnění. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.
 Rozhodnutí o nepřijetí budou zaslána doporučeným dopisem
15.6. 2018
 Ukončení zápisu a sejmutí zveřejněných seznamů.
20.6. 2018 v 17.00
 Schůzka rodičů nově přijatých dětí, možnost vyzvednutí „Rozhodnutí o přijetí“
 Nevyzvednutá „Rozhodnutí o přijetí“ budou k vyzvednutí v průběhu měsíce v září
Schůzka rodičů je bez přítomnosti dětí, je nutné zajistit si hlídání.

Při nástupu do mateřské školky by Vaše dítě mělo mít základní
hygienické návyky, poznat si své věci, obléknout se, používat
kapesník, samostatně jíst lžící, starší děti příborem.