Přijímání dětí

Zápis do Mateřské školy Hellichova na šk.r. 2017/2018 ukončen
Mateřská škola nemá volná místa a nepřijímá děti z jiných městských částí
Zápis na šk.r. 2018/2019 bude první týden v květnu.
Den otevřených dveří je v době zápisu. Zákonný zástupce si v uvedený den vyzvedne Žádost o přijetí ,kterou do týdne odevzdá.
Od 1.9. povinné předškolní vzdělávání – § 34a školského zákona – povinnost se vztahuje pro 5.leté děti od následujícího školního roku do zahájení povinné školní docházky – povinnost se vtahuje pro občany ČR a cizince s pobytem na území ČR déle než 90 dnů – zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k předškolnímu vzdělávání v době zápisu , pokud ještě nedochází do mateřské školy

Podmínky pro přijetí dítěte:
1. Děti poslední rok před vstupem do základní školy (povinná předškolní docházka), s trvalým bydlištěm MČ Praha 1(spádový obvod)
2. Děti, které dovrší k 31.8. věku 4.let – přednostní přijetí před 3.letými dětmi, s trvalým bydlištěm MČ Praha 1(spádový obvod)
3. Děti, které dovrší k 31.12. věku 3.let – s upřednostněním starších dětí podle data narození,s trvalým bydlištěm MČ Praha 1(spádový obvod)
4. Ostatní děti podle věku s upřednostněním starších dětí podle data narození do výše volné kapacity
5. Dítě, které se podrobilo pravidelnému očkování (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb.), s výjimkou dětí, pro které je od 1.9.2017 předškolní vzdělávání povinné