ZDRAVÉ MUZICÍROVÁNÍ

Anotace projektu interaktivní hudebně pohybové dílny
Muzikofiletika v tradici lidových nástrojů
20.3. od 16.00 pro rodiče a pedagogy
(nutné přihlásit se ve třídě)
21.3. od 8.30 pro děti (viz program ve školce)

Skupinová výchovně-vzdělávací hudebně tělesná dílna pro děti i pedagogy škol všech stupňů tvůrčím způsobem prohlubuje, rozšiřuje a obohacuje učivo o prvky aktivní prožitkové muziko-terapie k rozvoji emoční, sociální a spirituální inteligence. Dílna propojuje hudební, pohybové a divadelní formy s přírodními zákony, podporuje návrat k vrozené muzikálnosti a přímému hraní na nástroje, tanci a zpěvu i jako prevenci sociálně patologických jevů. Upevňuje zdravý životní styl, ekologickou vyspělost a ohleduplnost. Obohacuje výuku o tradiční praktický prožitek a zlepšuje vzájemnou komunikaci mezi dětmi, pedagogy a rodiči.

Každý si vyzkouší hrát na několik hudebních nástrojů, a velmi příjemnou formou se dostane do kontaktu se svým strachem z hraní, předsudky, zakřiknutostí, bloky, které brání uskutečnit své sny nebo být sebevědomým a rovnocenným kamarádem. Hudební nástroje a vlastní tělo účastníků jsou prostředkem k neverbální komunikaci a k vyjádření pocitů.

Možnost získat lidové etno-hudební nástroje, CD a další didaktické pomůcky.

Petr Broniš, mobil: 739-764-559, email: petr.bronis@seznam.cz, www.bronis.cz

Dílčí cíle muzikofiletiky:
• Neverbální komunikace
• Rozvoj pozornosti
• Koordinace těla, motorika
• Kreativita, spontánnost
• Sebereflexe, seberealizace
• Motivace
• Harmonizace, relaxace

Příspěvek byl publikován v rubrice Aktuální informace pro rodiče. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.