Informace o základní organizaci povinného předškolního vzdělávání

S účinností od 1.9.2017 je předškolní vzdělávání od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky, p o v i n n é.
Povinné předškolní vzdělávání v MŠ Hellichova má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech po dobu 4 souvislých hodin denně, a to od 8:30 do 12:30 hodin,
tzn., že děti z 3.třídy a 4.třidy, na které se vztahuje povinná předškolní docházka musí být v této době přítomny v MŠ.
Tato povinnost není dána ve dnech připadajících na období školních prázdnin v souladu s organizací školního roku v základních a středních školách vydaného MŠMT.
V případě nepřítomnosti dítěte je zákonný zástupce povinen doložit důvody nepřítomnosti na předškolním vzdělávání nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti dítěte v MŠ (nejlépe neprodleně), a to písemnou formou. (emailem)

Příspěvek byl publikován v rubrice Aktuální informace pro rodiče. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.